Bústia interna de denúncies

Ha detectat una mala praxi a l'Ajuntament de Benassal i pot aportar proves d'aquesta conducta?

Utilitzant l'aplicació, que garanteix la confidencialitat, pot fer que s'investigue el cas i s'actue per a millorar la integritat del sector públic.

Pot triar una comunicació totalment anònima.

Pot fer el seguiment de la comunicació a través d'un canal segur i conversar amb l'òrgan gestor de la bústia, independent en l'exercici de les seves funcions.

Per què s'ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Per a enfortir la integritat del sector públic municipal

La bústia naix amb l'objectiu d'afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals.

Com a mitjà de prevenció de conflictes

Es tracta d'un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per a conrear els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

Per a garantir la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral, i a la plena garantia de l'anonimat en l'entorn digital si opta per fer la comunicació de manera anònima.

ACCÉS A LA BÚSTIA

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia, ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés. La presentació de comunicacions a través de la Bústia de Denúncies d'aquest organisme implica l'acceptació de les seues condicions d'ús, aprovades mitjançant la política per la qual es regula el seu funcionament.